Projektová příprava webu

Vytvoření nového webu může být, zvláště u rozsáhlých stránek, náročný úkol. Je vhodné si určit cíle, kterých chcete dosáhnout, navrhnout logickou strukturu, uspořádat si informace, které se mají na stránkách zobrazit.

 

Pro přípravu proto navrhujeme tento postup:

  1. Ujasnění záměru a koncepce. V této části konzultujeme základní funkce, cílovou skupinu návštěvníků a poslání stránek.
  2. Analýza klíčových slov v požadovaném rozsahu
  3. Technické požadavky již řeší podrobnější detaily funkčnosti stránek – výběr a způsoby objednání, registrace, průběh nákupního procesu, dostupnost dokumentů ke stažení apod.
  4. Návrh struktury stránek a jejich začlenění do konceptu webu.
  5. Vytvoření informační architektury spočívá v přípravě “drátěného modelu” (wireframe),
  6. Finalizace – po konečném odsouhlasení je projekt připraven k zadání grafického návrhu a následně připraven pro programátora k realizaci.
  7. Příprava funkční verze
  8. Testování projektu
  9. Nasazení stránek pro ostrý provoz

 

Tento postup je pouze doporučený, jedná se o doplňkovou službu, kterou můžete, ale nemusíte využít. Projektová příprava bývá, alespoň v částečném rozsahu, nutná v případě složitějších úprav a odlišností od standardních vlastností.

projektová příprava